روش های ارسال کالا

ارسال ابزار و کالای خریداری شده در تهران:

از طریق پیک موتوری: ارسال کالا از طریق پیک موتوری فقط مخصوص شهر تهران می باشد و هزینه پیک بعهده خریدار میباشد.

ارسال ابزار و کالای خریداری شده در شهرستان ها:

بر اساس درخواست خریدار و حجم و ابعاد خرید انجام شده از طریق باربری و یا ناوگان پست دولتی و یا پست خصوصی با هماهنگی خریدار انجام میگردد. لازم بذکر است هزیبه ارسال به شهرستان ها به عهده خریدار میباشد.